Toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin kazandırılması ile sağlığın korunması ve geliştirilmesinde, toplumda beslenme sorunlarının belirlenmesi ve sorunların çözümlenmesinde, hastalıkların tedavisi için diyet programlarının hazırlanmasında görev alacak uluslararası standartlarda belirlenen niteliklere, mesleki ve etik değerlere sahip diyetisyen yetiştirmek ve uluslararası standartlarda eğitim, öğretim ve araştırma hizmetleri sunmaktır.