Toplumun sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve alanında önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.