Projenin Adı Yürütücü Projenin Durumu Destekleyen Kuruluş
Omega yağ asitleri ile zenginleştirilmiş yoğurt üretimi

Doç. Dr.

Huri İLYASOĞLU

Tamamlandı

(2015-2017)

GÜBAP

Harşit Çayı'ndaki Gökkuşağı Alabalığı        (Oncorhynchusmykiss)  Solungacından Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması Ve Suya Karışan Ağır Metallerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. İmdat AYGÜL

Tamamlandı

(2014-2016)

GÜBAP

 

Kefirin Kadınlarda Doğum Sonrası Uyku Düzensizliği ve Yaşam Kalitesine Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat BODUR Tamamlandı (2014-2016) GÜBAP
Zenginleştirilmiş Ekmekte Biyoaktivite ve Fizikokimyasal Özelliklerin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr.  Nesibe ARSLAN BURNAZ

Tamamlandı

(2013-2015)

GÜBAP
Fonksiyonel Özellikleri Geliştirilmiş Yoğurt Üretimi 

Yrd. Doç. Dr.

Huri İLYASOĞLU

Tamamlandı

(2013-2015)

GÜBAP
Dondurulmuş Karalahananın Antioksidan Aktivitesi Üzerine Pişirme Yöntemlerinin Etkilerinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr.

Huri İLYASOĞLU

Tamamlandı

(2012-2013)

GÜBAP